Post van Ziezo! #7: Bewust en positief opvoeden, hoe doe je dat?

In deze eerste maand van het nieuwe jaar wil ik het graag met jullie hebben over positief opvoeden. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Waar kun je op letten als het om de opvoeding van je kind gaat? In deze blog vertel ik je alles over positief opvoeden.

 

Als er zich in de opvoeding problemen voordoen of je als ouders bepaalde vragen hebt, hebben we vaak de neiging om direct het probleem aan te willen pakken. Er wordt dan al snel gesproken over bepaalde technieken om met het gedrag om te gaan, zoals het gebruik van de time – out (een kind apart zetten om het te kalmeren). Voor de aanpak van opvoedingsproblemen en voor de opvoeding in het algemeen is het belangrijk om een goede basis te hebben: positiviteit. Een positieve basis maakt de opvoeding niet alleen leuker voor ouder en kind, ook de kans dat ongewenst gedrag sneller afneemt is groter. Het begrenzen van het gedrag van een kind kan dus niet los worden gezien van de dagelijkse positieve omgang met elkaar.

Pijlers van de opvoeding

De belangrijkste pijlers van de opvoeding kunnen worden weergegeven in een opvoedingspiramide. Wanneer een piramide gebouwd wordt, moet er begonnen worden bij de basis. De basis van de opvoedingspiramide wordt gevormd door alledaagse positieve bezigheden, zoals praten, spelen en luisteren en betrokken zijn door zich in elkaar te verplaatsen en mee te voelen. Het kind voelt zich hierdoor gehoord. Dit zijn effectieve manieren om de band tussen ouder en kind te versterken. Daarna komen de meer doelbewuste manieren om positief gedrag te versterken: het belonen, aanmoedigen en stimuleren om goed gedrag te vertonen. Beloningen en complimenten kunnen een kind erg motiveren. Ouders zien hun kind vaak groeien en trots uitstralen als ze een compliment geven.

Voorbeeld van een opvoedingspiramide
Stellen van grenzen zie je in de opvoedingspiramide op het derde niveau. Een ouder leert een kind de huisregels en geeft aan welk gedrag er van het kind wordt verwacht. Belangrijk is om consequent en duidelijk te zijn: het geeft verwarring als iets de ene keer wel mag en de andere keer niet. Ook is het belangrijk dat ouders op een lijn zitten. Dit helpt om voorspelbaarheid en structuur in huis aan te bieden, en kan ook helpen om bepaald ongewenst gedrag te voorkomen. Het volgende niveau is omgaan met storend gedrag door dit te negeren of het kind af te leiden. Zo voorkom je dat het gedrag uit de hand loopt.

Positief opvoeden met spel

Een simpele en doeltreffende manier om positief op te voeden, is met spel. Spel is heel belangrijk voor zowel het kind als de ouder. Samen spelen is een goede manier om een sterke band op te bouwen. Bovendien kan een kind veel leren van spel. Het is ook de reden dat ik het als kindercoach altijd inzet tijdens mijn gesprekken. Naast de oefeningen maak ik samen spelen altijd een vast onderdeel van de coach gesprekken. Dit hangt uiteraard ook van de leeftijd van het kind af in welke vorm ik spel gebruik.
Spelen kan de volgende functies hebben: Sociale vaardigheden oefenen; de wereld ontdekken; rolpatronen uitproberen; creativiteit ontwikkelen; fijne en grove motoriek oefenen; verwerken van gebeurtenissen; het denken prikkelen; zorgen voor ontspanning en plezier.
OEFENING:
kletsdoosjeGa met je kind of het hele gezin om de tafel en gebruik de kaarten van het spel Kletsdoosje om samen met je kind in gesprek te gaan. Zet de TV uit en leg mobieltjes weg, zodat je hier niet door afgeleid wordt! Door middel van de kaartjes leer je verrassende en nieuwe onderwerpen te bespreken met elkaar. Je moet luisteren naar wat een ander te vertellen heeft, maar ook zelf nadenken over bepaalde onderwerpen. Je creëert een fijne en gezellige sfeer om met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt deze kaartjes met onderwerpen natuurlijk ook zelf maken, het is maar net hoe creatief je bent!

 

Wil je meer weten of heb je een vraag over opvoeden kom dan gerust een keer langs bij Speel-o-theek de zusjes in Heerhugowaard. Ik ben daar elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 11.00. Je kunt me ook altijd mailen of bellen: http://www.ziezo-kindercoach/contact